Målar

Vinjo har brei erfaring innanfor målarfaget, og er hyggjelege å ha i arbeid! Me måler både innvendig og utvendig –  alt frå små soverom til svære kontorbygg. Døme:

 • Måle eksisterande, innvendige flater
 • Heilsparkle gamal strie
 • Rehabilitering av dører og vindauge
 • Måle trappeoppgangar og fellesareal
 • Sparkle og måle ny gips
 • Utvendig måling av fasade (i perioden mai – sept)

Referanseliste:

 • Knutepunktet
 • Voss Lensmannskontor
 • Vegtilsynet
 • Vangen Skule
 • Lundhaugen omsorgsbustader
 • Litra Gass
 • Norconsult
 • Skigutane
 • Koladiket 11 

Lurar du
på noko?