Kontakt oss 

Gje oss ein lyd på telefon eller mail under! Eller stikk innom kontoret vårt, som ligg sentralt i Vangsgata 38 på Voss. Me opererer både med timepris og fastpris – avhengig av kva som passar best for deg. Ved utarbeiding av tilbod eller bestilling utformar me skjema, der samarbeidet vert beskriven og konkretisert.

 

Kvalitetsdokumentasjon og referansar

HMS-arbeid og tryggleik for dei tilsette er eit heilt grunnleggjande fundament i arbeidet vårt frå A til Å. Me er godkjend for ansvarsrett, og dokumenterar alt me gjer både i tekst og bilete. Du skal som kunde vere trygg på at du får det du betalar for!

Lurar du
på noko?