Tømrar

Me utfører alt innan både grovare tømring og finare snikkararbeid som til dømes nybygg, tilbygg, garasjar, terrassar og omlegging av tak. I tillegg rehabiliterer me hus og hytter, utskifting av dører, karmar og vindauge inkludert

Lurar du
på noko?