Pipe/peis/omn

Lun, stemningsskapande, levande eld! Vinjo har lang erfaring med rehabilitering av piper, montering av omn og peis, og dessutan bygging av peis frå grunnen i ulike materialar som betong, stein eller fliser – der me set både byggjekvalitet, haldbarheit og branntryggleik i høgsetet.

 

Lurar du
på noko?