Murar

 
Me tilbyr allsidig flis-, mur- og steinarbeid. Våre murarlærlingar og murarar med fagbrev er særskild opptatt av presisjon og kvalitet i utføringa.
Døme på tenester innanfor desse fagområda er:
  • Skifer- og steinplattingar
  • Flislegging
  • Flytavretting
  • Golvstøyping

Lurar du
på noko?